objavljeno 02.01.2018. 14:17:00
ARHIVALIJA MJESECA

Arhivalija za siječanj 2018.

Glavno tajništvo Predsjedništva Vlade NDH uputilo je u kolovozu 1942. visokim upravnim oblastima okružnicu kojom se požalilo na učestalo slanje anonimnih prijava državnim oblastima...

Anonimne prijave mučile su gradske službe
Anonimne prijave mučile su gradske službe (DAZ)

Anonimne prijave, HR-DAZG-233 Gradski dječji ambulatorij u Zagrebu, kut. 21

Glavno tajništvo Predsjedništva Vlade NDH uputilo je u kolovozu 1942. visokim upravnim oblastima okružnicu kojom se požalilo na učestalo slanje anonimnih prijava državnim oblastima.

Ovim anonimnim prijavama iznošeni su napadi protiv pojedinih službenika, privatnih osoba ili čak ureda i ustanova. Nakon provedenih izvida, gotovo redovito se ustanovljavalo da  su prijave podnešene iz mržnje, osvete i pakosti, a često puta iz neobaviještenosti o stvarnom stanju. Anonimne prijave su zadavale državnim oblastima suvišan posao, a oklevetanim osobama neugodnosti.  

Kako bi se stalo na kraj ovom nedostojnom i ružnom načinu bezimenog tužakanja, naređeno je da se bezimene prijave više ne uzimaju u postupak.

Onaj tko ima nešto stvarno iznijeti protiv pojedinih osoba, neka to iznese otvoreno i muževno sa svojim pravim potpisom, zanimanjem i mjestom stanovanja, kao i s pobližim podacima o eventualnim dokazima i svjedocima.

Gradsko poglavarstvo Zagreb ovu je okružnicu proslijedilo svim odjelima i ustanovama pod svojom nadležnošću.

Anonimne prijave mučile su gradske službe

02.01.2018. 14:17:00
http://m.metro-portal.rtl.hr/arhivalija-za-sijecanj-2018/109485/